Carmans

Ontdek hier al onze activiteiten die onderling een natuurlijke kruisbestuiving veroorzaken.

Carmans Aannemingen

Wegenbouw

Voor openbare en particuliere opdrachtgevers leggen we wegen, rioleringen, parkings en dergelijke aan, volgens hoge kwaliteitsnormen en met meer dan 50 jaar ervaring. Erkenningsklasse 6 en VCA** gecertificeerd

 • Grondstabilisatie

  Stabiliseren en verbeteren van grond op bouwwerven is een bijzondere specialiteit van ons bedrijf. Wij kunnen zowel verticaal als horizontaal stabiliseren en dit is een voordelig alternatief voor het afvoeren en storten van grond die zijn draagkracht en binding verloren heeft.

 • Puinrecyclage

  Wij zijn pionier en gekende experts inzake bouwpuinrecyclage. Door de monitoring vanuit een eigen labo en externe controles van onze vaste en mobiele breekinstallaties, geniet de klant van een gegarandeerde productkwaliteit.
  • Vast
   Voor beton-, baksteenpuin en asfalt, dat we breken en/of zeven om zo de gewenste granulaten te bekomen. Alle geproduceerde materialen zijn voorzien van een CE-, COPRO en/ of BENOR-keuring.
  • Mobiel
   Voor grote hoeveelheden komen wij ook ter plaatse met onze moderne mobiele breek- en zeefinstallaties. Wij kunnen ook op de werf CE, COPRO en/of BENOR producten produceren.

Betoncentrale

Onze betoncentrale behoort tot de meest moderne in haar klasse. De computergestuurde installatie zorgt ervoor dat het productieproces steeds onder controle blijft.

Carmans Blue Technology

Grondreiniging

 • Biologisch

  Het basisprincipe van de biologische reiniging bestaat erin de aanwezige olie in de vervuilde grond om te zetten in onschadelijke stoffen zoals water en CO2. Meestal zijn deze verontreinigde gronden afkomstig van tankstations, oliedepots, lekkende mazouttanks, calamiteiten, ...
 • Fysisch / chemisch

  Bij fysico-chemische reiniging gaat men een bodem door speciale opeenvolgende technieken, opsplitsen in verschillende fracties om het sterk verontreinigd slib en organisch materiaal uit de grondpartij af te voeren en te storten. Andere fracties kunnen hergebruikt worden als secundaire opvulstoffen.

  Deze techniek is geschikt voor zanderige tot leemige gronden verontreinigd met zware oliesoorten (bv. afvalolie, motorolie, hydraulische olie), zware metalen (galvanische industrie), PAK’s (wegeniswerken, gasfabrieken) en chloorhoudende producten (bv. droogkuisproducten, PCB’s). Diverse minerale afvalstromen zoals veegzand, rioolslib, kolkenslib, carwashslib enz… worden ook via deze techniek gerecycleerd tot herbruikbare materialen.
 • Thermisch

  Sterk verontreinigde gronden die niet op biologische of fysico/chemisch wijze kunnen gereinigd worden, kunnen d.m.v. thermische reinigingstechnieken verwerkt worden op voorwaarde dat de verontreiniging door opwarming in de gasfase kan omgezet worden. Typische verontreinigingen hiervoor zijn: zware motorolie, PAK’s, maar ook een zwaar metaal zoals kwik.

Afvalstoffenverwerking

Diverse verontreinigde minerale afvalstromen kunnen bij Carmans aangeleverd worden zoals veegvuil, rioolslib, kolkenzand, carwashslib, filterzand, zand van zandvangers, zand van olie water afscheiders, ...