Grondreiniging levert niet alleen een gezonder milieu op, het levert ook nieuwe hoogwaardige secundaire grondstoffen. Carmans grondreiniging draait reeds 100 % op hernieuwbare energie (de installatie werkt op zonnepanelen) en vandaag wordt reeds 80 % van de behandelde materie opnieuw in de kringloop gebracht als hoogwaardige bouwmaterialen.

Ons streven is op korte termijn te komen tot 100 % hergebruik van de aangeleverde materie. Door investeringen in wetenschappelijk onderzoek, i.s.m. de KU Leuven, en door de inzet van ervaren eigen deskundigen is dit volgens ons zeker bereikbaar. Wat vandaag beschouwd wordt als ‘afval’ is morgen ‘nieuwe hoogwaardige grondstof’. Bij Carmans is dit niet zomaar een slogan, maar werkelijkheid! De definitie van Cleantech die we samen met KU Leuven hanteren, is:

Het produceren van goederen, leveren van diensten en uitvoeren van processen met :

  • minimaal gebruik van grondstoffen en minimale milieu-impact;
  • hoge energie-efficiëntie en minimale productie van afval;
  • zoveel mogelijk gebruik van hernieuwbare materialen en energie;
  • uitzicht op economisch toegevoegde waarde.

Een lage milieu-impact volstaat dus niet, er moeten ook andere economisch valoriseerbare voordelen zijn:

  • bij voorkeur een technisch beter product, dienst of proces dat vervangen wordt;
  • gemakkelijker te gebruiken;
  • en zeker niet duurder.
(bron: cursus ‘industry and sustainable development’ van Prof. Carlo Vandecasteele, K.U.Leuven)


Blue technology

Blue technology betekent eveneens hernieuwbare energie maximaal inzetten. Carmans doet dit zowel via wind- als zonne-energie. Zo hebben we voor 2,2 MWatt aan geïnstalleerd vermogen zonne-energie en voor 6,15 MWatt aan geïnstalleerd vermogen windenergie. Het resultaat is een jaarlijkse vermindering van onze CO2-uitstoot met 14 000 ton. Of met andere woorden: ca. 10.000 gezinnen kunnen er jaarlijks 15.000 km met de auto van rijden (< 100 gr CO2/km) of ca. 25.000 passagiers kunnen er van Brussel naar New York van vliegen.